Mededelingen

Indien u leuke / interessante informatie heeft voor de collegae kinderfysiotherapeuten kunt u een mail sturen naar info@wkmn.nl.

Trainingsdag Acquired Brain Injury - Challenge Assessment (ABI-CA)

Geplaatst 30 okt. 2017 02:51 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

Huidige meetinstrumenten zijn onvoldoende in staat om betrouwbaar grove motoriek te evalueren bij motorisch hoog-functionerende kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Om het gat in klinimetrie te dichten is de Acquired Brain Injury – Challenge Assessment (ABI-CA) ontwikkeld in Canada. De ABI-CA is een observationeel meetinstrument die 18 uitdagende grof motorische vaardigheden beoordeeld gericht op snelheid, balans, kracht en coördinatie die kenmerkend zijn voor kinderen met NAH. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan onderzoek en verdere ontwikkeling van de ABI-CA. We gebruiken de test nu in klinische praktijk en willen deze graag uitrollen binnen de kinderfysiotherapie in zowel eerste-, tweede- en derde lijn. 


Daarom wordt een training georganiseerd in afname en interpretatie van dit meetinstrument. We zijn blij dat we Prof. Virginia Wright (Toronto, Canada), ontwikkelaar van de test, bereid hebben gevonden om de inhoud van deze dag te verzorgen. 

 

De trainingsdag zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 2017, op de Hoogstraat Revalidatie Utrecht. 

 

We zijn op zoek naar enthousiaste (kinder)fysiotherapeuten die de training willen volgen. Werk je dus met kinderen met NAH, of ben je geïnteresseerd in deze doelgroep? Dan nodig ik je van harte uit voor deelname aan de trainingsdag op 8 december! Bij voldoende deelnemers (>15) kan de trainingsdag definitief doorgaan. Geef je daarom z.s.m. op door een mail te sturen naar c.g.meyling@dehoogstaat.nlVoor meer informatie, zie bijgevoegde flyer of op bit.ly/2zBzWRT 


Cursus ‘Coaching Intervisiegroepen” voor en door kinderfysiotherapeuten

Geplaatst 23 okt. 2017 00:23 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

De NVFK heeft de KNGF cursus coaching intervisiegroepen toegespitst voor kinderfysiotherapeuten. De training wordt gegeven door Marjo Maas, zij heeft de training ontwikkeld in samenwerking met HAN en IQ healthcare. Door de aanwezigheid van twee ervaren kinderfysiotherapeuten en docenten, Ingrid van Bommel-Rutgers en Erika Velders, én gebruik te maken van casuïstiek uit de kinderfysiotherapeutische praktijk sluit deze cursus aan bij kinderfysiotherapeuten. 

Zie bijlage PDF-file voor meer informatie! 

Vacature Kinderfysiotherapeut

Geplaatst 30 mrt. 2017 12:08 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

Ter versterking en uitbreiding van ons team kinderfysiotherapie zijn wij op zoek naar een enthousiaste, ondernemende kinderfysiotherapeut die zelfstandig op verschillende locaties wil werken en mee wil denken met nieuwe projecten om de kinderfysiotherapeutische zorg voor onze jonge cliënten in Almere verder te verbeteren. 

Functie                           Kinderfysiotherapeut 
Dienstverband                 Flexibel contract startend met 12 uur mogelijkheid tot uitbreiding 
                                      Mogelijkheid om uren uit te breiden met volwassen cliënten.

Functie inhoud                
Kinderfysiotherapie is een onderdeel van Fysiotherapie Zorggroep Almere BV. De 7 kinderfysiotherapeuten die binnen de BV werken, zijn werkzaam in verschillende gezondheidscentra, op scholen en in de thuissituatie. Zij hebben nauwe samenwerkingsverbanden met het huisartsen, het Flevoziekenhuis, de Jeugdgezondheidszorg en specialisten. 

Wij zijn op zoek naar een kinderfysiotherapeut die oog heeft voor innovatie. Uitdaging ziet in het opzetten van nieuwe projecten. En de verbinding zoekt met zijn/haar collega’s en andere disciplines. 

Functie-eisen 
• Afgeronde opleiding kinderfysiotherapie of in opleiding tot kinderfysiotherapeut 
• BIG registratie 
• Bijdrage leveren in team kinderfysiotherapie 
• Vaardig met computer (MS Office, Intramed) 
• Flexibel in denken en doen 
• In bezit van eigen vervoer 

Arbeidsvoorwaarden 
Je komt in dienst van Fysiotherapie Zorggroep Almere BV. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO Gezondheidscentra, salarisschaal 10, bij afgeronde opleiding Kinderfysiotherapie. 

Contact persoon 
Manager Fysiotherapie Zorggroep Almere BV, Irene Vijfvinkel Voor inlichtingen omtrent deze functie en online solliciteren: ivijfvinkel@zorggroep-almere.nl

Cursus Ergometrie bij Kinderen

Geplaatst 22 dec. 2016 02:20 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

In 2017 zal de cursus worden gehouden op 10 februari in Alphen aan den Rijn. Deze cursus bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk van het uitvoeren van loopband – en fietstesten bij kinderen. Voor een optimale interactie en leerrendement kunnen er maximaal 15 cursisten deelnemen aan de cursus. De cursus is KNGF geaccrediteerd voor het register algemeen fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut (6 punten) en voor het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (6 punten). De cursus docent is inspannignsfysioloog Dr Tim Takken.
Inschrijven voor de cursus kan via de website www.physiology-academy.nl

Ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen met de AIMS (OZA) (GODIVA)

Geplaatst 22 sep. 2016 11:04 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

November 2016 biedt de HU een nieuwe cursus aan voor kinderfysiotherapeuten die veel werken met zuigelingen die een risico lopen op ontwikkelingsproblemen. Binnen de HU is er een langlopend onderzoekstraject (GODIVA) waarin de AIMS centraal staat. Samen met het werkveld is nu een uitdagende cursus voor ervaren collega's ontwikkeld die aansluit op de onderzoekslijn. 

Thema's die aan bod komen: 
- Optimalisatie van het gebruik van de AIMS. 
- Kwaliteit van bewegen en de OMQ. 
- Factoren die ontwikkeling beinvloeden. 
- Interpreteren en klinisch redeneren binnen ontwikkelingsgericht onderzoek. 


Release Nederlandse Physical Activity Report Card For Children & Youth | 19 September | WKZ, Utrecht

Geplaatst 22 aug. 2016 05:01 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

Afgelopen jaar is het hard gewerkt aan de Nederlandse Physical Activity Report Card For Children & Youth.

In de Verenigde Staten en Canada bestaat al meer dan 10 jaar de traditie om jaarlijks een “schoolrapport” te maken van de landelijke prestaties van het beweeg- en sedentair gedrag van de jeugd. In 2012 is het initiatief genomen om dit wereld wijd te doen. Veertig landen in de wereld hebben de handschoen opgepakt, inclusief Nederland. Dit project maakt een wereldwijde vergelijking tussen landen mogelijk en de deelnemende landen kunnen van elkaars successen leren. 

Meer over de Report Card is te lezen op http://www.activehealthykids.nl . 

Op 19 september zal de eerste Nederlandse Report Card worden bekend gemaakt. Dit willen we doen tijdens een middag symposium in de Nationale sportweek in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Lundlaan 6, Utrecht).

Graag nodigen we u op maandagmiddag 19 september 2016 van 14:00 tot 16:30. Na afloop is er een netwerkborrel.

Sprekers zijn onder meer:

Prof dr Maarten van Bottenburg
Drs Paulus Jansen
Dr Wanda Wendel-Vos
Dr Tim Takken
Marcella Burghard MSc

Via www.activehealthykids.nl kunt u zich aanmelden voor het event. Deelname is gratis!

 

3rd European Workshop on Clinical Pediatric Exercise Testing 2016

Geplaatst 23 mei 2016 00:40 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland   [ 23 mei 2016 00:42 bijgewerkt ]

Wegens het succes van de 1e en 2e European Workshop on Clinical Pediatric Exercise Testing in 2012 en 2014 wordt een nieuw event georganiseerd op 11-12 November 2016. Deze twee dagen worden inhoudelijk gevuld met plenaire presentaties, posterpresentaties en workshops rond het thema 'Clinical Pediatric Exercise Testing'. 

NVFK-accreditatie wordt aangevraagd. 
Zie de bijlage voor programma en verdere informatie. 

Cursus 'Bewegingsstimulering binnen de (kinder)fysiotherapeutische praktijk' - VUmc Amsterdam

Geplaatst 25 apr. 2016 04:48 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

In de praktijk blijkt het lastig om kinderen met beperkingen in de mobiliteit actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden. 

• Wilt u handvatten om kinderen met een fysieke beperking te coachen bij het verkrijgen en behouden van een actieve(re) leefstijl? 
• Wilt u leren hoe u de eigen regie van kind en ouders kunt vergroten op het gebied van bewegen? 

Meld u zich dan aan voor de cursus ‘Bewegingsstimulering in de (kinder)fysiotherapeutische praktijk’.

In de bijlage vindt u de flyer met meer informatie! 
Of kijk op: www.vumc.nl/afdelingen/revalidatiegeneeskunde/10318222/
 

Symposium Neonatale Chirurgie en lange termijn consequenties

Geplaatst 10 feb. 2016 05:36 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

Zie bijlage voor aankondiging en programma voor Symposium Neonatale Chirurgie en lange termijn consequenties: Waar staan we nu?
 
Datum: 14 april 2016
Locatie: Gele collegezaal UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
 
Voor meer informatie: zie bijlage

40- jarig Jubileumsymposium Kinderbewegingscentrum WKZ en afscheid dr. Ron van Empelen

Geplaatst 7 jan. 2016 11:36 door Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland   [ 29 mrt. 2016 11:02 bijgewerkt ]

40- jarig Jubileumsymposium Kinderbewegingscentrum WKZ 
en afscheid dr. Ron van Empelen

“Stay Connected”

Kinderfysiotherapeutische Zorg en Onderwijs in Utrecht

  

 

PROGRAMMA

In het eerste deel van het symposium worden er drie gezamenlijke casussen gepresenteerd. Het symposium staat na de 
pauze in het teken van het afscheid van dr. Ron van Empelen. De laatste presentaties gaan in op somatisch onbegrepen 
klachten (SOLK) en epilepsie (epilepsiechirurgie) bij kinderen.

Meer informatie over het programma, tijd en plaats vindt u in de bijgevoegde uitnodiging.

 

Het Kinderbewegingscentrum nodigt u van harte uit om bij dit symposium en het afscheid van dr. Ron van Empelen aanwezig te zijn. 
De kosten zijn 55 euro.

 


Accreditatie wordt aangevraagd bij het KNGF voor het register kinderfysiotherapie.

 

MEER INFORMATIE

Julius Academy UMC Utrecht

Clarine Sies, Coördinator nascholing

Tel. 088-756 92 59

E-mail c.p.sies@umcutrecht.nl

1-10 of 20