WKMN‎ > ‎

Volgende bijeenkomst

Donderdagavond 14 februari vindt de eerste werkgroepavond van 2019 plaats.

Het onderwerp van deze avond is: "Gedragsverandering: kansen voor de kinderfysiotherapeut?"

Een interactieve sessie vanuit het onderzoeksproject Wat Beweegt Jou?!.

Bewegen is belangrijk voor de algemene gezondheid, dit geldt zeker ook voor kinderen die gezien worden door de kinderfysiotherapeut. Naast het belang van bewegen voor de gezondheid, stimuleert bewegen ook de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ondanks al deze positieve effecten zien we de laatste jaren een negatieve trend: kinderen spelen minder actief buiten en het transport naar bijvoorbeeld school en de sportclub gaat steeds vaker met de auto. Dit is een groot probleem voor alle kinderen, maar helemaal voor kinderen waarbij een motorisch probleem aanwezig is.

Het toepassen van gedragsverandering krijgt een steeds belangrijkere plek binnen de zorg en lijkt goede kansen te bieden om kinderen en hun ouders beter te ondersteunen om meer te gaan bewegen. Tijdens deze werkgroepavond hoort u informatie over de mogelijkheden van het toepassen van gedragsverandering binnen de kinderfysiotherapeutische praktijk. Hoe kan gedragsverandering meegenomen worden tijdens de diagnostische fase? En welke gedragsveranderingstechnieken zouden kunnen worden ingezet om de effectiviteit van de kinderfysiotherapeutische interventie te verhogen? Er zal informatie gegeven worden over een tool die ontwikkeld is om de kinderfysiotherapeut te ondersteunen om gedragsverandering binnen de behandeling toe te passen.

De werkgroepavond zal bestaan uit een 2 uur durende interactieve sessie waarbij we up-to-date informatie zullen geven over de mogelijkheden van gedragsverandering en gezamenlijk de kansen binnen de kinderfysiotherapie zullen verkennen. Afsluitend zullen we een half uur een groepsgesprek voeren over jullie eerste indruk van de ontwikkelde tool. Hierbij wordt jullie inbreng zeer gewaardeerd! Om de tool verder te evalueren, zullen we op het einde van de avond vragen of er enkele mensen geïnteresseerd zijn om de tool 4-6 weken uit te gaan proberen binnen hun kinderfysiotherapeutische praktijk.

Tijd: 20.00 -22.30 (aanmelden en koffie vanaf 19.30).

Adres: St. Antonius ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

Poli 23 (Paramedische Behandeling en Revalidatie)
Deze poli vindt je op de begane grond, rode vleugel. Op de poli zullen bordjes staan om je naar de juiste zaal te leiden

Parkeren: Parkeren in Qpark parkeergarage, of gratis is in omliggende straten, bv. Parelduiker
Let op: de straten dichter bij het ziekenhuis zijn betaald parkeren

Comments