WKMN‎ > ‎

ContributieWKMN   Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland  

Secretariaat:  Jennifer Blom,Singelstraat 16 3513 BN Utrecht, telefoon: 030 2898728

info@wkmn.nl

                                                                                                                     

                                                                                              Amersfoort,    04-02-2018.

 

Contributie nota 2018:

15 euro contributie. Ivm met de toegenomen kosten van zaalhuur en consumpties zijn we genoodzaakt de  contributie met 4 euro te verhogen.

 

Graag per bankgiro overmaken op:

Rekening nr.: NL86 INGB 0001 7056 72

t.n.v.: werkgroep kinderfysiotherapie Midden-Nederland (volledig invullen)

 

Wil je dit bedrag binnen 14 dagen overmaken onder vermelding van de naam waaronder je staat ingeschreven op de ledenlijst van 2018.

 

Daarnaast is het belangrijk dat je het woord werkgroep niet afkort, dit woord wordt namelijk gebruikt bij de ING als controle naam / nummer.

 

Indien je op 1 oktober 2018 nog niet hebt betaald volgt een boete van 5 euro!

 

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen voor 2019, kan dat, na betaling van je contributie voor dit jaar, via het secretariaat, via  info@wkmn.nl

 

Met vriendelijke groet,

Annemein Holzhauer

Penningmeester WKMN

 
Comments