WKMN

Hartelijk welkom op de website van de werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland.

Op deze website kunt u informatie vinden over de missie en doelstellingen van de werkgroep. Welke activiteiten er voor de toekomst gepland staan en welke onderwerpen in het verleden behandeld zijn.

Tevens kunt u zich via deze site inschrijven voor de werkgroepavonden en lid worden van onze groep.

De werkgroepavonden worden afwisselend georganiseerd in De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht en revalidatiecentrum de Trappenberg te Huizen. 

De Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland telt momenteel meer dan 120 leden.

Doelgroep:

  • Geregistreerde kinderfysiotherapeuten.
  • Fysiotherapeuten in opleiding tot kinderfysiotherapeut.

Doelstelling:

  • Mogelijkheid bieden tot vakinhoudelijke verdieping.
  • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie.
  • Belichten van onderwerpen die raakvlakken hebben met het domein van de kinderfysiotherapie
  • Contacten leggen en onderhouden met collegae.

 

Het bestuur van de werkgroep organiseert drie vakinhoudelijke avonden per jaar.

De onderwerpen worden ingebracht door de leden of door het bestuur.

Per avond wordt er één (soms meer) deskundige uitgenodigd om een bepaald onderwerp uit te diepen.

Vaak wordt een deel theorie toegelicht aan de hand van videofragmenten. We streven er naar aan het eind van de avond tijd over te houden voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten en standpunten.

De avonden worden geëvalueerd. Er wordt accreditatie aangevraagd bij de KNGF voor het deelregister van de NVFK.

Welkom op de site!

Het bestuur


Stichting Revalidatiecentrum De Trappenberg

Stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat